Verhalen
Algemene
begraafplaats

Achtergrond Jack Ambriola

‘Speciale belangstelling voor Joodse begraafplaats’ 

‘Ik werd 14 augustus 1937 geboren in Den Helder. Met uitzondering van vijf oorlogsjaren, toen ik met mijn ouders en broer geëvacueerd was in Broek op Langedijk, heb ik altijd in Den Helder gewoond. En na 1966 in Huisduinen. 

Na de lagere school behaalde ik mijn HBS-diploma en aansluitend de onderwijzersakte. Na mijn militaire dienst begon ik in het Helders basisonderwijs op de Dr. Vander Leeuwschool. De heer J.A. Zegel – Ko voor intimi – was daar directeur.  

Ik begon na een jaar te studeren voor de akte MO Nederlandse Taal- en Letterkunde en rondde dat na 6 jaar succesvol af. Inmiddels was ik benoemd als leraar Nederlands aan de Heldere Pedagogische Academie. Na een fusie met PA’s uit Bergen, Beverwijk en Alkmaar werkte ik tot mijn pensioen in Alkmaar, hogeschool In Holland. In diezelfde tijd was ik ruim 20 jaar voorzitter van de Helderse Volksuniversiteit. 

Helderse Historische Vereniging  

Direct na de oprichting van de Helderse Historische Vereniging werd ik lid. En al enige jaren maak ik deel uit van de redactie van het kwartaalblad “Levend Verleden“. En van de stichting Historische grafmonumenten. De historie van Den Helder en Huisduinen heeft mij altijd geboeid en de oude begraafplaats in het bijzonder. Op het historisch deel liggen en staan zerken die ons terugvoeren naar gloriedagen van weleer. Namen van walvisvaardercommandeurs, baljuws, zeehelden en stadsbestuurders getuigen daarvan. 

Speciale interesse Joodse begraafplaats 

Heel speciaal was mijn belangstelling gericht op de Joodse begraafplaats. Toen Jan Bremer mij aanspoorde daar een boekje over te schrijven, heb ik daar graag gevolg aan gegeven. De imposante zerken zijn de laatste herinneringen aan een Joods leven dat voor de Holocaust ook in Den helder bestond. 

Rondleidingen

Tijdens rondleidingen over de begraafplaats heb ik gemerkt dat er interesse is voor het leven en werk van hen die op de Huisduiner begraafplaats hun laatste rustplaats vonden.


Maarten Noot en ik hopen dat met het bekijken van de stenen en het luisteren naar onze verhalen die interesse wordt beloond. 

De Joodse begraafplaats door Jack Ambriola

Publicatie Jack Ambriola: De Joodse Begraafplaats in Huisduinen 

Een uitgave van de Helderse Historische Vereniging I Den Helder, november 2015 
ISBN 978 6455 781 1 I Uitgeverij Pirola

De verhalen van Jack

Jack Ambriola schreef het boek De Joodse begraafplaats. In deze Verhalenroute vertelt hij een aantal van die verhalen en vele andere.