Verhalen
Algemene
begraafplaats

Historische verhalen

Oude stenen

Welkom bij de verhalen in het thema oude stenen op de algemene begraafplaats Den Helder. In dit thema lees, hoor en zie je de verhalen achter een aantal van de meest bijzondere stenen op de begraafplaats. Zo hoor je het verhaal van Diewer Pieters die een bijzondere schenking deed aan de stad, en over het leven van Kersje Visser een man die als baljuw, schout en dijkgraaf opkwam voor rechtvaardigheid. Bovendien bekijken we het oudste grafteken van de begraafplaats en bezoeken we het kindergraf van Marye Jansdochter Kastrikom. In de podcast en video’s vertellen Jack Ambriola en Maarten Noot de verhalen achter deze bijzondere stenen.

Historische verhalen

Verhalen

Dit is het verhaal achter de oudste steen op de begraafplaats: die van Martie Klaes. Deze bijzondere steen is van de vrouw van Jan Dirkse Rijkers. Ze overleed al op haar 30e. Maar dankzij het geld dat Rijkers als walvisvaarder had verdiend, kon hij een kwalitatief goede steen voor haar graf kopen. Zo heeft haar steen de tand des tijds...
De grafsteen van Dooitse Eelkes Hinxt, kaptein op zee bij de Bataafse Republiek, is bijzonder opvallend om verschillende redenen, zoals de vorm en gravering. Maar behalve zijn unieke grafzerk zijn er nog vele andere bijzondere verhalen over hem te vertellen zoals hoe hij van zeeman in de koopvaardij uitgroeide tot kapitein op de oorlogsvloot. Zijn leven kwam echter tot een...
Cornelis van Herwerden (1765-1817) was een prominente figuur in Den Helder tijdens de Franse overheersing. Als baljuw/schout, dijkgraaf van de polder Huisduinen, en notaris bekleedde hij belangrijke functies in de lokale samenleving. Maar ook nadat hij was ontheven van zijn ambt als baljuw bleef van Herwerden actief betrokken bij het bestuur, zelfs toen het politieke landschap ingrijpend veranderde door de...
Roelof Robijn (1727-1781) was een vooraanstaande figuur in de maritieme geschiedenis van Den Helder en Huisduinen. Als commandeur der Oostindische Compagnie (VOC) op de rede van Texel hield hij toezicht op het laden en lossen van VOC-schepen. Robijn kwam uit een welvarende familie, met zijn vader, commandeur ter walvisvaart Robijn Rijntjes, die hem aanzienlijke rijkdom naliet. Met een vermogen van...
Jacob Meyertszoon Giltjes was als tonneman belast met het verplaatsen van betonning en bakens voor de veilige vaart op de Zuiderzee. Hiermee vervulde hij een cruciale rol in de navigatie van schepen. Het was een verantwoordelijke positie die nauwkeurigheid en kennis vereiste. Daarnaast was Jacob ook actief als kaagschipper, wat hem aanzienlijke welvaart bracht. Met zijn schip de "Goede Vrienden"...
Kersje Visser (1693-1776) staat bekend als een invloedrijke en kleurrijke figuur die als baljuw, schout en dijkgraaf opkwam voor rechtvaardigheid in Den Helder. Zijn benoeming tot baljuw en schout in 1751 markeerde het begin van zijn meest opmerkelijke periode in de lokale politiek. In deze rol was Visser niet bang om tegen onrechtvaardigheid op te treden, zelfs als dit leidde...
In de 18e eeuw kwam kindersterfte relatief veel voor, een gemiddelde vader moest in die tijd zeker 10 keer de gang naar de begraafplaats maken. Marije Jansdochter Kastrikom was een jong meisje dat slechts negen jaar oud was toen ze op 15 oktober 1749 overleed. Op haar grafsteen staat een handmerk, waarschijnlijk dat van haar vader, Jan Claasz. Kastrikom. Later,...
De grafzerk van Diewer Pieters is de op één na oudste nog aanwezige grafzerk uit de jaren 70 van de 17e eeuw en behoorde toe aan een rijke dame die een bijzonder schenking deed aan de kerk van Den Helder: een kerkorgel. Dit was uitzonderlijk aan de ene kant omdat deze grote schenking kwam van een vrouw over wie we...
Hoewel er veel echtgenotes van bekende achtiende eeuwse mensen op de begraafplaats liggen, speelden deze vrouwen in het openbare leven nauwelijks een rol. Dit was anders voor Marytie Muller. Als echtgenote van Jan Harge, een invloedrijke persoon in de lokale politiek en waterstaat, speelde ze een actieve rol in het publieke leven. Toen haar man onrechtmatig gevangen werd gehouden, durfde...

Interactieve kaart

Locaties van verhalen binnen dit thema

Andere thema's

Hier vind je verhalen van beroemde walvisvaarders en zeeredders zoals Dorus Rijkers, Cornelis Dito en Jacob Bakker. Ook leer je Helderse straten beter kennen.
Bekijk hier de grootste gedenktekens, zoals dat van wethouder A.G.A. Verstegen of van Egbert Loesberg. Ontdek ook het verhaal achter bijvoorbeeld de Janzenstraat.
Hoor, zie en lees de verhalen van de Joodse begraafplaats, zoals de oudste steen van Louis Boas, uit 1827, en de steen met twee zegenende handen van Abraham Cohen.
Lees het verhaal van het Springerplantsoen, sta stil bij de gedenktuin, herdenk de bombardementslachtoffers uit WOII en leer over de restauratie van de graftekens.