Verhalen
Algemene
begraafplaats

Historisch verhaal

Martie Klaes

Dit is het verhaal achter de oudste steen op de begraafplaats: die van Martie Klaes. Deze bijzondere steen is van de vrouw van Jan Dirkse Rijkers. Ze overleed al op haar 30e. Maar dankzij het geld dat Rijkers als walvisvaarder had verdiend, kon hij een kwalitatief goede steen voor haar graf kopen. Zo heeft haar steen de tand des tijds doorstaan. Jack Ambriola vertelt.

Het verhaal van Martie Klaes staat niet opgeschreven in een van de boekjes.

Uitleg route

Locatie

Bekijk hier de locatie van dit grafteken op de kaart. Je vindt het in  op de historische grafvelden. 

Bekijk ook andere verhalen uit dit thema

Hoewel er veel echtgenotes van bekende achtiende eeuwse mensen op de begraafplaats liggen, speelden deze vrouwen in het openbare leven nauwelijks een rol. Dit was anders voor Marytie Muller. Als echtgenote van Jan Harge, een
Cornelis van Herwerden (1765-1817) was een prominente figuur in Den Helder tijdens de Franse overheersing. Als baljuw/schout, dijkgraaf van de polder Huisduinen, en notaris bekleedde hij belangrijke functies in de lokale samenleving. Maar ook nadat
De grafsteen van Dooitse Eelkes Hinxt, kaptein op zee bij de Bataafse Republiek, is bijzonder opvallend om verschillende redenen, zoals de vorm en gravering. Maar behalve zijn unieke grafzerk zijn er nog vele andere bijzondere