Verhalen
Algemene
begraafplaats

Historisch verhaal

Marytie Muller

Hoewel er veel echtgenotes van bekende achtiende eeuwse mensen op de begraafplaats liggen, speelden deze vrouwen in het openbare leven nauwelijks een rol. Dit was anders voor Marytie Muller. Als echtgenote van Jan Harge, een invloedrijke persoon in de lokale politiek en waterstaat, speelde ze een actieve rol in het publieke leven. Toen haar man onrechtmatig gevangen werd gehouden, durfde Marytie naar voren te treden en richtte ze zich in februari 1742 tot de Staten van Holland om zijn zaak aan te kaarten. Haar moed leidde ertoe dat Jan Harge uiteindelijk werd vrijgesproken en zijn onschuld werd erkend. Na haar overlijden in 1762 werd ze begraven op de begraafplaats van Huisduinen, waar haar grafsteen nog altijd herinnert aan haar moed en vastberadenheid.

Marytie Muller (1703-1762): de huisvrouw van Jan Harge

Hier leyt begraven/ Marytie Muller/ Huysvrouw van Jan Harge/ in Den Heeren/gerust op den 23 Ianuary/ 1762/ Out Synde/ 58 Iare /3 Maande/ en/ 23 Dagen (Museumpad) 

 

Er liggen veel echtgenotes van bekende figuren uit de achttiende-eeuwse samenleving van Huisduinen/Den Helder begraven op de begraafplaats van Huisduinen. De meeste van deze vrouwen speelden, althans in het openbare leven, zelf nauwelijks een rol. Maar Marytie Muller, wier man meer dan een jaar onterecht in de ondergrondse 

arrestanlenbergplaats van haar geboortedorp Callantsoog gevangen gehouden werd, 

trad toen dat nodig was wel degelijk in de openbaarheid. 

In februari 1742 richtte zij zich zelfs tot de Staten van Holland ‘meteen bitter beklag 

over de behandeling haren man aangedaan en het verzoek zijne zaak verder door den 

Hooge Raad te doen berechten’. 

 

Afbeelding met begraafplaats, graf, tekst, Stele Automatisch gegenereerde beschrijving 

De grafsteen van Marytie Muller 1703-1762), de huisvrouw van Jan Harge 

 

Dit rekest had tot gevolg dat Jan Harge, die al vanaf 6 december 1740 gevangen gehouden werd in een kuil in de grond meteen luik als deksel, op 7 oktober 1742 in het diepste geheim naar Den Haag gebracht werd, waar hij in de ‘Voorpoort’ werd opgesloten. Het vonnis dat het Hof een hal fjaar later, op 5 april 1743, velde was voor de aanklager vernietigend. 

 

Jan Harge werd vrijgesproken en tegen zijn aanklager werd een vervolging ingesteld. Maar, zoals zo vaak, de hoofdpersoon mr. Jacob Coren van der Mieden, door zijn huwelijk met Suzanne Doublet voor één vierde Heer der heerlijkheid Callantsoog, was inmiddels ‘uitgeweken’. Alleen de ‘kleine jongens’, waaronder Theunis Muller, een oom van Marytie, werden gearresteerd en veroordeeld.