Verhalen
Algemene
begraafplaats

Historisch verhaal

Jan van Dok

Jan van Dok (1876-1961) was drager van de bronzen en zilveren reddingsmedailles van de reddingsmaatschappij, maar zijn bekendheid in Nieuwediep reikte verder door zijn rol als voorzitter van de Vereniging Moed, Volharding en Zelfopoffering. In deze rol gaf hij leiding aan een vereniging van oud-redders, waarbij de begrafenissen van leden een ceremonieel tintje kregen met korpseer. Jan van Dok, ook bekend als “De Heer van Dok,” was van 1923 tot 1954 voorzitter en genoot aanzien in Den Helder. Zijn rustige en waardige dienstbaarheid aan de belangen van de oud-redders en zijn rol als bemiddelaar tussen het Gemeentebestuur en de redders lieten een onuitwisbare indruk achter op de gemeenschap. Maarten Noot vertelt.

Jan van Dok (1876-1961)

Hoewel Jan van Dok drager was van de bronzen en zilveren reddingsmedaille van de reddingmaatschappij, heeft hij in Nieuwediep vooral bekendheid gekregen als voorzitter van de Vereniging Moed, Volharding en Zelfopoffering. Deze vereniging van oud-redders kreeg vooral publiciteit bij de begrafenissen van haar leden doordat dit steevast met korpseer geschiedde. Dit betekende dat de kist van de overleden bedekt was met de vlag van de vereniging en bij de teraardebestelling voorafgegaan werd door een vaandeldrager met vaandel. De kist werd gevolgd door een deputatie van het bestuur van de vereniging. Niet onbelangrijk was de toespraak van de voorzitter, in de jaren 1923-1954 Jan van Dok, “De Heer van Dok”, aldus de krant bij zijn overlijden, “genoot in Den Helder een populariteit en wist tijdens de vele jaren van zijn voorzitterschap de belangen van de oud-reddersvereniging altijd op rustige en waardige wijze te dienen. Waar hij kwam om raad of hulp voor de M.V.Z., als vereniging of voor leden individueel vond hij een open deur en belangstellend oor. Zo vormde hij ook een gerespecteerde trait- d’union (bemiddelaar) tussen het Gemeentebestuur en de garde der oud-redders die in hem een onvermoeibare pleitbezorger hadden.” (Helderse Courant 14 april 1961). 


Jan van Dok

Het doel van de vereniging is: ’Financieel of moreel hulp te verlenen aan hen of de nagelaten betrekkingen van hen, die bij hunne pogingen om hun evenmens te redden, hulpbehoevend worden of omkomen.’ 

De geldelijke steun kwam in de praktijk echter vooral bij het “Dorus Rijkers Fonds’ vandaan. Veelzeggend is de zinsnede uit het gedenkboekje over de M.V.Z. van J.v.d.Berg (1995) over de opvolger van Jan van Dok: “Pieter Pieters zou de voorzitter worden, die zich inzette voor kerstbroden, plezierreisjes en feestavonden.” Hieruit komt duidelijk naar voren dat de M.V.Z. in de eerste plaats een gezelligheidsvereniging was. Belangrijk voor de onderlinge solariteit van de oud-redders en hun familie. Ook Pieters was langdurig voorzitter (27 jaar) en trad als zodanig eveneens op als spreker bij tal van begrafenissen van oud-redders op de Algemene Begraafplaats te Huisduinen. 

 

Dit verhaal komt uit het boekje: Een eerlijk zeemansgraf. De tekst is geplaatst met de originele opmaak en met de originele foto’s uit het boekje. De boekjes zijn gepubliceerd in de periode van 2001 t/m 2006.

Uitleg route

Locatie

Bekijk hier de locatie van dit grafteken. 

Bekijk ook andere verhalen uit dit thema

Één van de beroemdste mensen op de begraafplaats was de zeeredder Dorus Rijkers (1847-1928). In 1926 was hij de populairste man van Nederland. Absoluut beroemd en de nationale held van zijn tijd en van Den
Janus (Adrianus) IJsbrand Kuiper, geboren in 1856, was een trotse schipper van de reddingvlet met een opmerkelijke achtergrond in een echte Helders familie. Zijn vader, Jan Kuiper, verloor zijn leven als sloeproeier toen Janus nog
Jochem Post (1927-1975), een toegewijde reddingswerker, diende als transporteur op de rijkswerf Willemsoord en trad in 1962 toe tot de reddingmaatschappij. Met 228 reddingsmissies en 30 geredde levens op zijn naam, verloor hij zijn leven